קטגורית מוצרים

גלילי מושחל עבה

K-051
K-051

גלילי מושחל עבה 20/22 2*1

K-033
K-033

גלילי מושחל עבה 20/22 2*2

K-032
K-032

גלילי מושחל עבה 20/22 2*1.5

K-031
K-031

גלילי מושחל עבה 20/22 2*1.2