קטגורית מוצרים

ברגי סיבית

Z 580

Z-550  
Z-535

ברגי סיבית 5X35 צהוב (200)(4800)

Z-550  
Z-440

ברגי סיבית 4X40 צהוב (200)(4200 קר')

Z-550  
Z-435

ברגי סיבית 4X35 צהוב (200) (קר' 4200)

Z-550  
Z-430

ברגי סיבית 30*4 צהוב (200) (קר' 6000)

Z-550  
Z-425

ברגי סיבית 25*4 צהוב (200) (קר' 6000)

Z-550  
Z-420

ברגי סיבית 20*4 צהוב (200) (6000 קר')

Z-550  
Z-418

ברגי סיבית 18*4 צהוב (200)(9000)

Z-550  
Z-416

ברגי סיבית 16*4 צהוב (200) (קר'

Z-550  
Z-3540

ברגי סיבית 40*3.5 צהוב (250)

Z-550  
Z-3535

ברגי סיבית 3.5*3.5 צהוב (250)

Z-550  
Z-690

ברגי סיבית 6X90 צהוב (200) (קר'

Z-550  
Z-680

ברגי סיבית 6X80 צהוב (200)(1600)

Z-550  
Z-670

ברגי סיבית 6X70 צהוב (200) (קר' 2400)

Z-550  
Z-660

ברגי סיבית 6X60 צהוב (200) (קר' 2400)

Z-550  
Z-650

ברגי סיבית 6X50 צהוב (200)

Z-550  
Z-6200

ברגי סיבית 6X200 צהוב (200) (1200

Z-550  
Z-6180

ברגי סיבית 6X180 צהוב (200) (קר'

Z-550  
Z-6150

ברגי סיבית 6X150 צהוב (200) (קר'

Z-550  
Z-6120

ברגי סיבית 6X120 צהובה (200) (קר'

  Z-550
Z-6100

ברגי סיבית 6X100 צהוב (200 ) (קר'

Z-550  
Z-590

ברגי סיבית 5X90 צהוב (200) (קר'

Z-550  
Z-580

ברגי סיבית 5X80 צהוב (200) (קר' 2400)

Z-550  
Z-570

ברגי סיבית 5X70 צהוב (200) (קר' 2400)

Z-550  
Z-560

ברגי סיבית 5X60 צהוב (200) (קר' 3200)

Z-550
Z-550

ברגי סיבית 5X50 צהוב (200) (קר' 3200)

Z-550  
Z-540

ברגי סיבית 5X40 צהוב (200) (קר' 4800)

Z-550  
Z-5120

ברגי סיבית 120*5 צהוב (200)

Z-550  
Z-5100

ברגי סיבית 5X100 צהוב (200) (קר'

Z-550  
Z-470

ברגי סיבית 4X70 צהוב (200) (6400)

Z-550  
Z-460

ברגי סיבית 4X60 צהוב (200) (קר' 3200)

Z-550  
Z-4540

ברגי סיבית 40*4.5 צהוב (250)

Z-550  
Z-450

ברגי סיבית 4X50 צהוב (200) (קר' 6400)

Z-550  
Z-445

ברגי סיבית 4X45 צהוב (200) (קר' 6400)