קטגורית מוצרים

ברגי דפיקה

ZD 640

ZD-660  
ZD-880

ברגי דפיקה 8X80 צהוב (100)

ZD-660  
ZD-860

ברגי דפיקה 8X60 צהוב (100) (קר'

ZD-660  
ZD-8100

ברגי דפיקה 8X100 צהוב (100)

ZD-660  
ZD-680

ברגי דפיקה 6X80 צהוב (100)

ZD-660
ZD-660

ברגי דפיקה 6X60 צהוב (100)

ZD-640
ZD-640

ברגי דפיקה 6X40 צהוב (100)

ZD-660  
ZD-10100

ברגי דפיקה 10X100צהוב(100) (קר'600)