קטגורית מוצרים

ברגי אסכורית סיבית

ZE 015

ZE-125
ZE-125

בורג אסכורית סיבית 1/4X2.5+אטם

ZE-0435
ZE-0435

ב. אסכורית סיבית 1/4X3.5+אטם (100)

ZE-0225
ZE-0225

בורג אסכורית סיבית 1/4X2.25+אטם

ZE-015
ZE-015

ב. אסכורית סיבית 1/4X4 +אטם (100)

ZE-014
ZE-014

בורג אסכורית סיבית 1/4X3 +אטם (100)

ZE-013
ZE-013

בורג אסכורית סיבית 1/4X2 +אטם

ZE-0125
ZE-0125

בורג אסכורית סיבית 1/4X1.25+אטם

ZE-012
ZE-012

בורג אסכורית סיבית 1/4X1.5+אטם

ZE-011
ZE-011

בורג אסכורית סיבית 1/4X1 אטם (500)

ZE-010
ZE-010

בורג אסכורית סיבית 1/4X3/4 + אטם