קטגורית מוצרים

ברגי אסכורית קודח

ZE 029

ZE-435
ZE-435

בורג אסכורית קודח 1/4X3.5+אטם

ZE-425
ZE-425

בורג אסכורית קודח 1/4X2.5+אטם

ZE-415
ZE-415

בורג אסכורית קודח 1/4X1.5+אטם

ZE-032
ZE-032

בורג אסכורית קודח 1/4X4+אטם (100)

ZE-030
ZE-030

בורג אסכורית קודח 1/4X3+אטם (200)

ZE-029
ZE-029

בורג אסכורית קודח 1/4X1.25+אטם

ZE-025
ZE-025

בורג אסכורית קודח 1/4X3/4 +אטם(100)

ZE-024
ZE-024

בורג אסכורית קודח 1/4X2 +אטם (100)

ZE-029  
ZE-020

בורג אסכורית קודח 1/4X1+אטם (100 )