קטגורית מוצרים

ברגי פרפר

ZP 5580

ZPT-6360
ZPT-6360

ברגי פרפר 60*6.3 + ראש טורקס (200)

ZPT-6350
ZPT-6350

ברגי פרפר 50*6.3 + ראש טורקס (250)

ZPT-6340
ZPT-6340

ברגי פרפר 40*6.3 + ראש טורקס (250)

ZPT-4860
ZPT-4860

ברגי פרפר 60*4.8 + ראש טורקס (250)

ZPT-4850
ZPT-4850

ברגי פרפר 50*4.8 + ראש טורקס (250)

ZPT-4840
ZPT-4840

ברגי פרפר 40*4.8 + ראש טורקס (250)

ZP-5580
ZP-5580

ברגי פרפר 80*5.5 (200) (קר' 1200)

ZP-5570
ZP-5570

ברגי פרפר 70*5.5 (200) (קר' 1200

ZP-5560
ZP-5560

ברגי פרפר 60*5.5 (200)

ZP-4870
ZP-4870

ברגי פרפר 70*4.8 (200)

ZP-4860
ZP-4860

ברגי פרפר 60*4.8 (200)

ZP-4850
ZP-4850

ברגי פרפר 50*4.8 (200)

ZP-4840
ZP-4840

ברגי פרפר 40*4.8 (200)

ZP-4830
ZP-4830

ברגי פרפר 30*4.8 (200)