קטגורית מוצרים

ברגי טורקס

TT 670T

TT-460T
TT-460T

ברגי טורקס טורבו 60*4 - טיוואן

TT-450T
TT-450T

בורג טורקס טורבו 50*4 טיוואן

TT-440T
TT-440T

בורג טורקס טורבו 40*4 - טיוואן

TT-690T
TT-690T

ברגי טורקס טורבו טיוואן 6X90

TT-680T
TT-680T

ברגי טורקס טורבו 6X80 - טיוואן (100)(1600)

TT-670T
TT-670T

ברגי טורקס טורבו 6X70 - טיוואן (100)

TT-660T
TT-660T

ברגי טורקס טורבו 6X60 - טיוואן (100)(2400)

TT-650T
TT-650T

ברגי טורקס טורבו 6X50 - טיוואן

TT-640T
TT-640T

ברגי טורקס טורבו 6X40 - טיוואן

TT-6200T
TT-6200T

ברגי טורקס טורבו 6X200 - טייוואן (100)

TT-6180T
TT-6180T

ברגי טורקס טורבו 6X180 - טיוואן

TT-6150T
TT-6150T

ברגי טורקס טורבו 6X150 - טיוואן (100)(1200)

TT-6120T
TT-6120T

ברגי טורקס טורבו 6X120T - טיוואן (100)(1200)

TT-6100T
TT-6100T

ברגי טורקס טורבו 6X100 - טיוואן (100) (1600)

TT-590T
TT-590T

ברגי טורקס טורבו 5X90 - טיוואן (250)

TT-580T
TT-580T

ברגי טורקס טורבו 5X80 טיוואן (100)(1600)

TT-570T
TT-570T

ברגי טורקס טורבו 5X70 -טיוואן (100)(3200)

TT-560T
TT-560T

ברגי טורקס טורבו 5X60 - טיוואן (250)

TT-550T
TT-550T

ברגי טורקס טורבו 5X50 - טיוואן

TT-540T
TT-540T

ברגי טורקס טורבו 5X40 - טיוואן(100)(3200)

TT-5100T
TT-5100T

ברגי טורקס טורבו 5X100 טיוואן