קטגורית מוצרים

ברגי טורקס ארוכים

TT 8240T

TT-8360T
TT-8360T

ברגי טורקס טורבו 8X360 - טיוואן (50)

TT-8340T
TT-8340T

ברגי טורקס טורבו 8X340 - טיוואן (125)

TT-8400T
TT-8400T

ברגי טורקס טורבו 8X400 - טיוואן (50)

TT-8350T
TT-8350T

ברגי טורקס טורבו 8X350 - טיוואן (50)

TT-8320T
TT-8320T

ברגי טורקס טורבו 8X320 - טיוואן (50)

TT-8300T
TT-8300T

ברגי טורקס טורבו 8X300 - טיוואן (100)

TT-8280T
TT-8280T

ברגי טורקס טורבו 8X280 - טיוואן (100)

TT-8260T
TT-8260T

ברגי טורקס טורבו 8X260 -טיוואן (50)

TT-8240T
TT-8240T

ברגי טורקס טורבו 8X240 - טיוואן (100)

TT-8220T
TT-8220T

ברגי טורקס טורבו 8X220 - טיוואן (100)

TT-8200T
TT-8200T

ברגי טורקס טורבו 8X200 - טיוואן (100)