קטגורית מוצרים

מחברים

A 140

A-057
A-057

מחבר ריתוך 4*200*200

A-056
A-056

מחבר ריתוך 4*150*150

A-055
A-055

מחבר ריתוך 4*100*100

A-054
A-054

מחבר שולחן כסוף

A-051B
A-051B

מחבר 3*132*240 שחור

A-051
A-051

מחבר 3*132*240 צהוב

A-050
A-050

מחבר 3*140*140 צהוב

A-140B
A-140B

מחבר 210*100 שחור

A-140
A-140

מחבר 100*210 צהוב

A-079
A-079

מחבר ריתוך 4*120*120

A-048
A-048

מחבר ריתוך 100*100 צהוב

A-035
A-035

מחבר פינה צהוב

A-034
A-034

מחבר T צהוב

A-033B
A-033B

מחבר 34*100 שחור

A-033
A-033

מחבר 34*100 צהוב

A-032B
A-032B

מחבר 34*200 שחור

A-032
A-032

מחבר 34*200 צהוב

A-031B
A-031B

מחבר 65*140 שחור

A-031
A-031

מחבר 65*140 צהוב

A-030B
A-030B

מחבר 65*180 שחור

A-030
A-030

מחבר 65*180 צהוב