קטגורית מוצרים

צינור ריבועי

M-150
M-150

צינור ריבועי-לבן 3 מ'

M-140
M-140

צינור ריבועי-קרם 3 מ'

M-130
M-130

צינור ריבועי-דבש 3 מ'

M-125
M-125

צינור ריבועי-אפור 3 מ'

M-120
M-120

צינור ריבועי-חום 3 מ'