קטגורית מוצרים

מסילות קוקו

H 033

H-033B
H-033B

מסילה 3 מטר צר שחור

H-033
H-033

מסילה 3 מטר צר צהוב

H-139B
H-139B

מסילה 2.00 מ' בינוני דגם קוקו שחור

H-139
H-139

מסילה 2.00 מ' בינוני דגם קוקו צהוב

H-137B
H-137B

מסילה 1.50 מ' בינוני דגם קוקו שחור

H-137
H-137

מסילה 1.50 מ' בינוני דגם קוקו צהוב

H-135B
H-135B

מסילה 1.00 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-135
H-135

מסילה 1.00 מ' בינוני דגם קוקו צהוב

H-113B
H-113B

מסילה 3 מטר בינוני שחור

H-113
H-113

מסילה 3 מטר בינוני צהוב

H-058B
H-058B

מסילה 2.00 מ' צר ד.קוקו שחור

H-058
H-058

מסילה 2.00 מ' צר ד.קוקו צהוב

H-054B
H-054B

מסילה 1.50 מ' צר ד.קוקו שחור

H-054
H-054

מסילה 1.50 מ' צר דגם קוקו צהוב

H-050B
H-050B

מסילה 1.00 מ' צר דגם קוקו שחור

H-050
H-050

מסילה 1.00 מ' צר דגם קוקו צהוב