קטגורית מוצרים

עמוד לגדר דגם קוקו 33 מ"מ

H 106

H-131B
H-131B

עמוד פינה 2.00 מ' בינוני ד. קוקו שחור

H-131
H-131

עמוד פינה 2.00 מ' בינוני ד. קוקו צהוב

H-125B
H-125B

עמוד כפול 2 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-125
H-125

עמוד כפול 2 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-119B
H-119B

עמוד יחיד 2.00 מ' בינוני ד. קוקו שחור

H-119
H-119

עמוד יחיד 2.00 מ' בינוני ד. קוקו צהוב

H-114B
H-114B

עמוד פינה 1.50 מ' בינוני ד. קוקו שחור

H-114
H-114

עמוד פינה 1.50 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-112B
H-112B

עמוד פינה 1.00 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-112
H-112

עמוד פינה 1.00 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-110B
H-110B

עמוד פינה 0.50 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-110
H-110

עמוד פינה 0.50 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-108B
H-108B

עמוד כפול 1.50 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-108
H-108

עמוד כפול 1.50 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-106B
H-106B

עמוד כפול 1.00 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-106
H-106

עמוד כפול 1.00 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-104B
H-104B

עמוד כפול 0.50 מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-104
H-104

עמוד כפול 0.50 מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-102B
H-102B

עמוד יחיד 1.50מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-102
H-102

עמוד יחיד 1.50מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-100B
H-100B

עמוד יחיד 1.00מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-100
H-100

עמוד יחיד 1.00מ' בינוני ד.קוקו צהוב

H-098B
H-098B

עמוד יחיד 0.50מ' בינוני ד.קוקו שחור

H-098
H-098

עמוד יחיד 0.50 מ' בינוני ד.קוקו צהוב