קטגורית מוצרים

פח מעל הרעף

F-508
F-508

גיבל עליון עם רשת לבן 2.5 מ'

F-131
F-131

גיבל עליון קרם

F-130
F-130

גיבל עליון כתום

F-128
F-128

גיבל עליון עם רשת קרם

F-127
F-127

גיבל עליון חום

F-032
F-032

פח לוח מעל 2.5 מ'

F-029
F-029

פח סילקון מעל אדום 2.5 מ'

F-017
F-017

פח סיליקון מעל צבע לבן 2.5 מ'

F-009F
F-009F

פח רשת מחוררת מעל 2.5 מ'

F-009
F-009

פח רשת מעל 2.5 מ'

F-007
F-007

פח צד מעל 2.5 מ'

F-005
F-005

פח סיליקון מעל 2.5 מ'

F-003
F-003

פח חריץ מעל 2.5 מ'