קטגורית מוצרים

פח שבר

F-013
F-013

פח שבר גדול 2.5

F-010
F-010

פח שבר קטן 2.5 מ'