קטגורית מוצרים

חובקים לפרגולה תלויה

E-350B
E-350B

חובק לקורה 95*95 שחור

E-349B
E-349B

חובק לקורה נושאת 95*95 שחור

E-340B
E-340B

חובק לקורה נושאת 140*190 שחור

E-339B
E-339B

חובק לקורה 140*190 שחור

E-338B
E-338B

חובק לקורה 190*190 שחור

E-337B
E-337B

חובק לקורה נושאת 190*190 שחור

E-336B
E-336B

חובק לקורה 140*140 שחור

E-335B
E-335B

חובק לקורה נושאת 140*140 שחור

E-334B
E-334B

חובק לקורה 140*90 שחור

E-333B
E-333B

חובק לקורה נושאת 140*90

E-3339B
E-3339B

חובק לקורה נושאת 90X190

E-3338B
E-3338B

חובק לקורה 190*90 שחור