קטגורית מוצרים

תושבות רצפה 135

D-019B
D-019B

תושבת משטח רחבה 135 שחורה

D-019
D-019

תושבת משטח רחבה 135 צהובה

D-015B
D-015B

תושבת יציקה 135 שחור

D-015
D-015

תושבת יציקה 135 גבוהה צהובה

D-008B
D-008B

תושבת מוט גושני 135 שחורה

D-008
D-008

תושבת מוט גושני 135 צהובה

C-085B
C-085B

תושבת גלים 135*135 שחורה

C-085
C-085

תושבת גלים 135*135 צהובה

C-040B
C-040B

תושבת מדורגת 135 גבוהה שחורה

C-040
C-040

רצפה מדורגת 135 צהובה

C-015B
C-015B

תושבת רצפה גושני 135 גבוהה שחורה

C-015
C-015

תושבת רצפה גושני 135 גבוהה צהובה

D-223
D-223

בסיס ליציקה לשלוש קורות 90 מ"מ

D-217
D-217

בסיס ליציקה לשלוש קורות מעוצב 130

D-206
D-206

בסיס עם קוץ לשלוש קורות 90 מ"מ

D-207
D-207

בסיס עם קוץ לשלוש קורות מעוצב 130

C-227B
C-227B

בסיס לשלוש קורות 130 מ"מ מדורגת

C-227
C-227

בסיס לשלוש קורות 130 מ"מ מדורגת

C-226
C-226

בסיס לשלוש קורות 130 מ"מ שטוח מעוצב

D-023
D-023

תושבת יציקה צרה 80/135

D-014B
D-014B

תושבת יציקה 132/135 שחור

D-014
D-014

תושבת יציקה רחבה 132/135

D-012B
D-012B

תושבת משטח רחבה 132/135 שחורה

D-012
D-012

תושבת משטח רחבה 132/135

D-011B
D-011B

תושבת משטח צרה 80/135 שחורה

D-011
D-011

תושבת משטח צרה 80/135

D-007W
D-007W

תושבת מוט רחבה 135 לבן

D-007B
D-007B

תושבת מוט רחבה 135 שחורה

D-007
D-007

תושבת מוט רחבה 132/135

D-006B
D-006B

תושבת מוט צרה 80/135 שחורה

D-006
D-006

תושבת מוט צרה 80/135

D-003
D-003

תושבת מוט 100/100

C-027W
C-027W

תושבת מדורגת רחבה 132/135 לבנה

C-027B
C-027B

תושבת מדורגת רחבה 132/135 שחורה

C-027
C-027

תושבת מדורגת רחבה 132/135 צהובה

C-012
C-012

הגבהה לתושבת רצפה 135

C-011W
C-011W

תושבת רצפה רחבה 132/135 לבנה

C-011B
C-011B

תושבת רצפה רחבה 132/135 שחורה

C-011
C-011

תושבת רצפה רחבה 132/135 צהובה

C-008B
C-008B

תושבת מדורגת צרה 80/135 שחורה

C-008
C-008

תושבת מדורגת צרה 80/135 צהובה

C-007B
C-007B

תושבת רצפה צרה 80/135 שחור

C-007
C-007

תושבת רצפה צרה 80/135 צהובה

C-006B
C-006B

תושבת מתכוננת שחורה

C-006
C-006

תושבת מתכוננת